KLIENTENS BRUKERBETINGELSER

1. Bakgrunn
I portalen til SmartCruiter («tilbyder»,"vi", "vår", eller "oss") etterlever vi kravene til ISO 10667. Hensikten er å sikre konfidensialitet, integritet og nøyaktighet knyttet til personlig informasjon vi deler med Klienten («du» eller «deg»). Vi jobber hele tiden for å beskytte denne informasjonen mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring og/eller forandring. Ved aksept av denne avtalen godtar du som Klient å tilstrebe å følge intensjonene i ISO 10667.
2. Formål
Vi behandler Brukers personopplysninger for å kunne levere et vellykket test-, matching- og rekrutteringsverktøy, som vi tilbyr i samsvar med den kommersielle avtalen vi inngår med deg som Klient.
3. Typer personopplysninger
De spesifikke personopplysninger vi samler inn og deler med Klient er Brukers:
  • Identifiserende informasjon (f.eks. navn, fødselsdato, kjønn)
  • Jobb-relatert informasjon (f.eks. utdannelse, arbeidserfaring, referanser)
  • Psykometriske informasjon (Brukers score fra våre psykometriske tester)
4. Bruk av personopplysninger
Personopplysninger lagres hos oss etter samtykke fra den enkelte Bruker. Bruker kan selv velge å anonymisere sin identifiserende info.
Ved bruk av vårt psykometriske kartleggingsverktøy vil testresultatene fra Bruker presenteres enten i form av en sammensatt testscore eller i et visuelt format i en psykometrisk CV.
Testscore brukes i vår automatiserte algoritme for å skille mellom Brukerne og gi Klient en rangering av bestmatchede Brukere til en gitt jobbrolle eller stilling.
Vårt grunnlag for å utføre disse automatiserte oppgavene er å sammenligne Brukernes testresultater med forskningsbaserte modeller og bransjekunnskap, som vi har utviklet i samarbeid med vår psykologiske ekspertise. For eksempel kan testresultater brukes til automatisk å matche Brukerne til interesserte Klienter.
5. Forespørsler og innspill
Om Klienten ønsker mer informasjon rundt den psykometriske kartleggingen eller har innspill til forbedringer bes du ta kontakt med oss på epost post@smartemploy.no.
6. Cookies
Når du besøker denne nettsiden lagres en cookie i ditt system. Denne inneholder informasjon om layout, foretrukket språk og din offentlige IP-adresse. Du kan forhindre lagringen av en slik cookie gjennom innstillinger i din nettleser, ved å gjøre om på disse slik at cookies slettes hver gang du lukker nettleseren. Merk at om du deaktiverer cookies fullstendig kan dette påvirke din mulighet til å bruke denne tjenesten, eller tjenestens kvalitet.